STUDIE PŘÍRODNINY


Při práci na úkolu studie přírodniny studenti rozvíjejí techniku kresby perem a tuší. Kreslí mušle, lastury, ulity, šišky, kusy dřeva nebo kůru stromů, aby se zdokonalovali v zachycení struktury povrchu jednotlivých předmětů. Sledují linie tvaru, prohlubují své dovednosti v disciplíně kresebného záznamu, učí se, jak vytvořit na papíře iluzi objemu a také jak ho modelovat pomocí nanášení jemných precizních šrafur. Vznikají tak detailně propracované kresby osamocených přírodních objektů, ale také celá zátiší sestavená z přírodních materiálů nebo jejich fragmentů.

(foto prací možno zvětšit v náhledu kurzorem)